Nordland fylkeskommune
Postadresse:Fylkeshuset, 8048 Bodø
Besøksadresse:Prinsensgate 100, 8048
Produksjonsliste
Program
Nordland fylkeskommune
Viser 54 produksjoner
Film • 5 - 10
Musikk • 8 - 10
Kunstarter i samspill • 4 - 5
Film • 8 - VG3
Musikk • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 5 - 7
Litteratur • 5 - 7
Film • 5 - 7
Musikk • VG1 - VG3
Visuell kunst • 4 - 7
Litteratur • 5 - 7
Musikk • 8 - 10
Visuell kunst • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • VG1 - VG3
Musikk • 8 - 10
Scenekunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 5 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Visuell kunst • 1 - VG3
Musikk • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Musikk • 1 - 10
Scenekunst • 8 - VG3
Visuell kunst • 8 - VG1
Visuell kunst • 5 - 7
Musikk • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 5 - 7
Musikk • VG1 - VG3